ศุกร์์ ที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00-16.00 น. )
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้สูงอายุ เขตอำเภอสันป่าตอง
เข้าชม 102  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561