พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

Big Cleanin Day

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00 น. )
กิจกรรม Big Cleaning Day โรงพยาบาลสันป่าตอง พิธีเปิด เวลา 09.00 น. ณ อาคารรวมใจ
เข้าชม 77  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561