[ bkt123456 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นายประมวล อ่วมจูก
ชื่อเล่น : 
แจ๊ค
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
19/10/2519
อายุ : 
43
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
pramuan.j01@gmail.com  
ที่อยู่ : 
54/609 หมู่ 4 ตำบลสันกลา อำเภอสันป่าตอง
อำเภอ : 
สันป่าตอง
จังหวัด : 
เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
------------
การศึกษา : 
------------