ชื่อ - นามสกุล :นายแพทย์วิรัช กลิ่นบัวแย้ม
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :149 ม.15 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
Telephone :053-931700
Email :Sanpatong.hos@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : โครงสร้างการบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารโรงพยาบาลสันป่าตอง