ชื่อ - นามสกุล :นพ.วิรัช กลิ่นบัวแย้ม
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง
หน้าที่หลัก :บริหารโรงพยาบาลสันป่าตอง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารโรงพยาบาลสันป่าตอง