ชื่อ - นามสกุล :นายโสภณ ปันทวงศ์
ตำแหน่ง :นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
ที่อยู่ :กลุ่มงานรังสีวิทยา
Telephone :053-931700
Email :
กลุ่ม / แผนก : โครงสร้างการบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :