ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธัญญภรณ์ ใจมั่ง
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีำชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
Telephone :053-931700
Email :
กลุ่ม / แผนก : โครงสร้างการบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :