ชื่อ - นามสกุล :นางศิริลักษณ์ มหาครอง
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด (รก.)
ที่อยู่ :กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด (รก.)
Telephone :053-931700
Email :
กลุ่ม / แผนก : โครงสร้างการบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :