ชื่อ - นามสกุล :นายสุธีร์ ปิมปวง
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :053-931700
Email :
กลุ่ม / แผนก : โครงสร้างการบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :