ชื่อ - นามสกุล :นางสาวโสภา ทันดร
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
ที่อยู่ :กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
Telephone :053-931700
Email :
กลุ่ม / แผนก : โครงสร้างการบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :