ชื่อ - นามสกุล :นางทิพมาศ ไชยชนะ
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ที่อยู่ :ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
Telephone :053-931700
Email :
กลุ่ม / แผนก : โครงสร้างการบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :