ชื่อ - นามสกุล :นายชาญณัฏฐ์ พรมพิงค์
ตำแหน่ง :นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
ที่อยู่ :กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
Telephone :053-931700
Email :
กลุ่ม / แผนก : โครงสร้างการบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :