ชื่อ - นามสกุล :นายสมคิด วงศ์ศิริอำนวย
ตำแหน่ง :นายแพทย์เชี่ยวชาญ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์
ที่อยู่ :องค์กรแพทย์
Telephone :053-931700
Email :
กลุ่ม / แผนก : โครงสร้างการบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :