หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การประชุมการนิเทศติดตาม การดำเนินงานด้านสาธารณสุข คปสอ.สันป่าตอง ประจำปีงบประมาณ 2565
โดย : P
อ่าน : 76
อังคาร ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2565
พิมพ์ 

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายทอง พันทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการนิเทศติดตาม การดำเนินงานด้านสาธารณสุข คปสอ.สันป่าตอง ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนิเทศติดตาม การดำเนินงานด้านสาธารณสุข คปสอ.สันป่าตอง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ โรงพยาบาลสันป่าตอง และเวลา 13.00 น. นายทอง พันทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ทีมงานจากโรงพยาบาลสันป่าตอง เดินทางไปติดตาม การดำเนินงานด้านสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยส้ม ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่